Körplåtar i Stockholm – en smidig lösning för bygg och anläggning

14 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, Sveriges huvudstad och en av Europas mest växande metropoler, är en plats där bygg- och anläggningsprojekt är ständiga. I takt med stadens expansion, växer även behovet av pålitliga och säkra lösningar för tillfälliga vägar och underlag. Körplåtar har blivit en ovärderlig del av många projekt i regionen, från små renoveringar till stora infrastrukturprojekt. I den här artikeln utforskar vi rollen som körplåtar spelar i Stockholms byggbransch och tipsar om var du kan hitta kvalitativa plåtar för ditt nästa projekt.

Vad är körplåtar?

Körplåtar, även kända som körgolv eller vägplåtar, är stora, robusta plåtar av stål eller plast som placeras på marken för att skapa en tillfällig körbar yta. Dessa plåtar skyddar underlaget från att skadas av tung trafik och ger fordon bättre grepp i leriga eller ostabila förhållanden. I Stockholm används körplåtar flitigt vid byggarbetsplatser, festivaler, event eller i samband med tunga transporter där det temporära vägar behövs. Körplåtarna ser till att arbetsfordon kan komma fram utan att skapa djupa spår i marken eller förorena omkringliggande miljö med lera och smuts. Dessutom kan de bidra till att minimera risken för arbetsplatsolyckor då de erbjuder en stabil och halkfri yta, oavsett väder.

körplåtar i Stockholm

Användningsområden för körplåtar i Stockholm

I ett byggintensiva Stockholm är användningsområdena för körplåtar många och varierade. Ett vanligt scenario är inomhusanvändning i samband med ombyggnationer eller evenemang där tunga fordon och maskiner behöver komma in i byggnader utan att skada golv eller infrastruktur. Även utomhus är de oumbärliga på byggarbetsplatser där de skyddar både mjuka och hårda landskap såsom gräsmattor, kullersten, trottoarer, och annan känslig infrastruktur. Ett annat viktigt användningsområde är vid bro- eller tunnelbyggen där körplåtarna tillfälligt kan ersätta vanliga vägar eller tjäna som arbetsplattform. När det kommer till evenemang som konserter eller festivaler i Stockholms innerstad eller på dess många grönområden, är körplåtar nästan oumbärliga för att skydda underlaget mot tusentals fötter och tunga fordon.

Installation och hantering av körplåtar

Installationen av körplåtar i Stockholm kräver noggrann planering och rätt utrustning. Storleken och tyngden på plåtarna gör att de mest effektivt hanteras och placeras ut med hjälp av maskiner, som till exempel en grävmaskin eller en gaffeltrucken. Vid hantering av stålplåtar krävs det ofta att man använder skyddande handskar och lämpliga lyftanordningar för att säkra en trygg arbetsmiljö. Underhållet av körplåtarna är relativt enkelt. De behöver huvudsakligen hållas rena från smuts och föroreningar för att bibehålla deras halkfri yta. Efter projektets slutförande är det viktigt att plåtarna lyfts bort på ett säkert sätt, och eftersom de är återanvändbara kan de enkelt föras till nästa byggarbetsplats.

Fler nyheter